Powered by

Dotazník k hledání způsobu využití několika objektů v Hodslavicích, září 2023.

Vážení občané,

předkládáme vám dotazník, který je součástí aktivity vedení obce týkající se společného hledání způsobu využití několika objektů v Hodslavicích. Stavení jsou v současné době opuštěná nebo již delší dobu nemají využití pro celý svůj prostor. Jedná se objekty č. p. 22 - nákupní středisko Jednota COOP, dále parcelu 661 – bývalý obchod na dolním konci a č. p. 275 – sousední neobydlený dům.

Prosím vyplňte následující dotazník a přispějte tak k nalezení optimálního řešení pro tyto objekty, které v současnosti nemají pro obec velký přínos a vizuálně snižují její atraktivitu. Zajímá nás, jaké využití si dokážete představit, přičemž vycházíme ze schváleného strategického plánu rozvoje obce. Můžete však doplnit i další náměty, které jsou z jiných oblastí a napadnou vás jako možné a přínosné.

Na dotazník a souběžně probíhající rozhovory v obci bude navazovat ve středu 4. října setkání občanů ve Společenském domě, na které jste srdečně zváni. Představíme Vám na něm výsledky dotazníku a sebraných námětů z rozhovorů a společně se pak v moderované diskusi pokusíme dohodnout na prioritách a preferovaném využití zmiňovaných objektů. Výstupem celého šetření bude analýza využitelnosti těchto objektů pro obec Hodslavice.

Budeme rádi, pokud dotazník vyplní všichni členové rodiny, klidně i mladší 18 let, ať se rozšíří rozmanitost nápadů a odpovědí. Dotazník mohou vyplnit i vaši známí a lidé, jejichž pohled by mohl být přínosný, protože obec dobře znají.

Na konci dotazníku nezapomeňte kliknout na "Odeslat".

Děkujeme!

Spustit dotazník teď