.

Jeugdcriminaliteit Enquête

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Jeugdcriminaliteit
1

Wat is uw geslacht?

Kies één antwoord
2

Wat is uw leeftijd?

Kies één antwoord
3

Bent u ooit direct of indirect in aanraking gekomen met jeugdcriminaliteit?

Kies één antwoord
4

Geef aan op een schaal van 1 tot 10 in welke mate jeugdcriminaliteit de samenleving bedreigd.

Geef een beoordeling van 1 tot 10 sterren.
5

Wat zou de oorzaak kunnen zijn voor jeugdcriminaliteit?

Kies één of meer antwoorden
6

Zijn jeugdcriminelen volgens u vaker allochtoon of autochtoon?

Kies één antwoord
7

Zijn jeugdcriminelen volgens u vaker meisjes of jongens?

Kies één antwoord
8

Is er volgens u meer jeugdcriminaliteit in België dan in onze buurlanden?

Kies één antwoord
9

Denkt u dat jeugdcriminaliteit vaker voorkomt in grote steden dan in dorpen?

Kies één antwoord
10

Bent u van mening dat preventieve maatregelen effectief zijn bij het verminderen van jeugdcriminaliteit?

Kies ja of nee.
11

Hoe beoordeelt u de rol van scholen bij het voorkomen van jeugdcriminaliteit?

Geef uw mening door een van de volgende opties te kiezen.
12

Vindt u dat de strafmaat voor jeugdcriminaliteit strenger moet worden?

Geef uw mening door een van de volgende opties te kiezen.