Názory učiteľov na individuálne vzdelávanie doma a v komunitných školách

Vážený učiteľ,

Ďakujem Vám, že ste si našli čas na vyplnenie môjho dotazníka, tvoriaceho súčasť bakalárskej práce. Volám sa Adriána Čermáková a aktuálne študujem na Trnavskej univerzite v Trnave. Cieľom bakalárskej práce je zistiť vaše názory na individuálne vzdelávanie doma ako i v komunitných školách.

Dotazník je anonymný a získané dáta budú využité výlučne pre účely bakalárskej práce. Som si vedomá, že každý človek má na danú problematiku iný pohľad a iné skúsenosti z tohto dôvodu ma zaujíma i ten váš. Prosím odpovedajte na otázky úprimne, ako to vnímate.

Vyplnenie dotazníka vám nezaberie viac ako 10 minút. Vo väčšine otázok je základom označenie najvhodnejšej odpovede. V škálových otázkach, postupujte prosím podľa pokynov a intenzity. Vašu voľbu označte predpísaným postupom. V otázkach vám vždy postupne poskytneme presné inštrukcie.


Ešte raz vám ďakujem za Váš čas a prejavenú ochotu podieľať sa na mojom prieskume a ochotu podeliť sa o svoje názory a skúsenosti.  

S pozdravom, Adriána Čermáková.

Spustiť dotazník