Znalost prevence karcinomu děložního čípku žen v reprodukčním věku

Dobrý den,

jmenuji se Kristýna Třísková, jsem studentkou 3. ročníku bakalářského programu Všeobecné ošetřovatelství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovi v Hradci Králové. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci s tématem Znalost prevence karcinomu děložního čípku žen v reprodukčním věku. Získaná data jsou anonymní a budou použita čistě pro výzkumné účely mé bakalářské práce. Vyplněním dotazníku projevíte souhlas s účastí na výzkumném šetření. U některých odpovědí můžete zvolit více odpovědí (vždy vyznačeno).

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku.

Spustit dotazník teď