Sumatívne a formatívne hodnotenie žiakov vo výučbe odborných predmetov

Dobrý deň, 


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka, ktorý je súčasťou záverečnej práce DPŠ. Dotazník je určený učiteľom odborných predmetov na stredných školách. Obsahuje otázky, ktorých vyplnenie vedie k vytvoreniu si obrazu o danej problematike, preto k nim, prosím, pristupujte úprimne.


Dotazník je anonymný a všetky použité údaje budú použité iba na prieskumné účely  záverečnej práce na tému rovnakého názvu. 


Všetkým zúčastneným pekne ďakujem za spoluprácu. 

PharmDr. Veronika Banická 

Spustiť dotazník