Vzdelávanie žiakov so ŠVVP v bežnej ZŠ

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník