Adherencia a nonadherencia k liečbe AH

Dobrý deň,

volám sa Aneta Bednárová a som študentkou 3.ročníka bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Chcela by som Vás touto cestou poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorý je súčasťou mojej bakalárskej práce s názvom „Adherencia a nonadherencia k liečbe u chorých s hypertenznou chorobou“.

Dotazník je zameraný na zisťovanie dodržiavania liečby arteriálnej hypertenzie, zisťovanie informovanosti pacientov s týmto ochorením a na identifikáciu najčastejších dôvodov nepravidelného užívania liekov.

Dotazník obsahuje 25 otázok, je anonymný a získané údaje budú využité iba k spracovaniu bakalárskej práce.

Za Váš záujem a ochotu vyplniť dotazník Vám vopred ďakujem.

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník