Dotazník pre učiteľov - Využitie smartfónov na účely výučby anglického jazyka na 2. stupni ZŠ

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník