Scriptie Denise

Allereerst wil ik u bedanken voor de moeite die u neemt om deze enquête in te vullen. Momenteel ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek. Ik doe onderzoek naar het stimuleren van het probleemoplossend vermogen bij leerlingen. Ik richt mij hierbij op de bovenbouw en daarbij specifiek op de natuurlessen om een zo betrouwbaar mogelijk onderzoek uit te kunnen voeren. 

Onder probleemoplossend vermogen versta ik: het vermogen van leerlingen om effectief en doelgericht problemen op te lossen. Hierbij gaat het om het vermogen om creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken, logisch redeneren toe te passen, relevante informatie te verzamelen en te evalueren, en doeltreffende strategieën te gebruiken om obstakels te overwinnen.

Enquête starten