.

Prieskum spokojnosti s čistotou svojho pracoviska

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Odpovedzte prosím úprimne na nasledujúcich 8 otázok. Zaberie Vám to 1 až 2 minúty a Vaše odpovede sú anonymné.
1

Ako hodnotíte čistotu svojho pracoviska?

Výber možnosti z nášho ponúkaného zoznamu možností.
2

Ako ste spokojný/spokojná so spôsobom, akým sa upratujú priestory?

Výber možnosti z nášho ponúkaného zoznamu možností.
3

Ako by ste ohodnotili vedenie strediska a jeho komunikáciu?

Ohodnotenie na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená veľmi zlé a 10 veľmi dobré.
4

Čo je podľa vás najväčším nedostatkom čistenia pracovných priestorov?

Poskytnite nám konkrétny popis toho, čo vás najviac trápi v súvislosti s čistením pracoviska.
5

Aké je vaše hodnotenie čistoty šatní a sociálnych zariadení?

Výber možnosti z nášho ponúkaného zoznamu možností.
6

Ako hodnotíte zamestnancov, ktorí sa starajú o upratovanie priestorov?

Výber možnosti z nášho ponúkaného zoznamu možností.
7

Čo vám najviac chýba alebo prekáža pri upratovaní pracovného prostredia?

Poskytnite nám konkrétne informácie o tom, čo by ste si priali zmeniť alebo zlepšiť pri upratovaní pracoviska.
8

Ohodnoďte váš celkový pocit z čistoty pracovného prostredia.

Ohodnotenie na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená veľmi zlé a 10 veľmi dobré.