Študenti v končiacich ročníkoch v odbore Špeciálna pedagogika

Vážený/á respondent/ka, volám sa Tatiana Kuľhová a som študentkou 2.ročníka magisterského štúdia v odbore Špeciálna pedagogika na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý je súčasťou mojej diplomovej práce. Cieľom dotazníka je zistiť, či sú študenti v odbore Špeciálna pedagogika v končiacich ročníkoch, dostatočne pripravení pracovať so žiakmi s poruchami autistického spektra. Dotazník je anonymný a zaberie Vám maximálne 8 minút. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za jeho vyplnenie. 

Spustiť dotazník