Kwestionariusz wstępny ubezpieczenia NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) w LLOYD'S dla klientów Finansowej Chaty uprawiających A-M-A-T-O-R-S-K-O paralotniarstwo i/lub skoki spadochronowe

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza umożliwiającego ocenę ryzyka ubezpieczeniowego i przygotowanie niezobowiązującej oferty Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

Proszę o podanie 7 następujących danych: imię, nazwisko, adres email, telefon, pesel, obywatelstwo, pełny adres zamieszkania
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Proszę podać wykonywany zawód. Jeśli jest ich kilka proszę wymienić wszystkie
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Dochody Ubezpieczonego:
Wymagana odpowiedź

Prosimy o wskazanie klasy ryzyka odpowiadającej charakterowi wykonywanej pracy
Wymagana odpowiedź

Podaj oczekiwaną sumę ubezpieczenia na wypadek całkowitej niezdolności do pracy
Wymagana odpowiedź

Podaj oczekiwaną sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci
Wymagana odpowiedź

Podaj okres na jaki chcesz być ubezpieczona/ubezpieczony
Wymagana odpowiedź

Ryzyka aktywnego życia. Należy zaznaczyć, które z poniższych aktywności mają zostać objęte ochroną
Wymagana odpowiedź

Kolejne pytania dotyczą paralotniarstwa i skoków spadochronowych. Jeśli któryś ze sportów nie dotyczy Wnioskodawcy proszę wybrać opcję "Nie dotyczy..." a w pytaniach opisowych napisać to.

Jakie statki powietrzne pilotuje Wnioskodawca
Wymagana odpowiedź

Jeśli Wnioskodawca uprawia skoki spadochronowe prosimy o podanie licencji uprawniającej do wykonywania samodzielnych skoków spadochronowych. Prosimy o podanie nazwy licencji oraz roku jej uzyskania.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Ile łącznie Wnioskodawca oddał skoków spadochronowych do tej pory?
Wymagana odpowiedź

Ile Wnioskodawca oddał skoków spadochronowych w ostatnich 12 miesiącach?
Wymagana odpowiedź

Jak często Wnioskodawca wykonuje skoki?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Ile Wnioskodawca planuje wykonać skoków w przeciągu następnych 12 miesięcy? Prosimy o oszacowanie.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Czy Wnioskodawca kiedykolwiek miał wypadek lub doznał kontuzji związanej ze skokami spadochronowymi? Jeśli tak, prosimy podać szczegóły ze wskazaniem dat wypadków, zakresu obrażeń i przebiegu leczenia.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jeśli Wnioskodawca uprawia paralotniarstwo prosimy o podanie licencji uprawniającej do latania na paralotni. Prosimy o podanie nazwy licencji i roku jej uzyskania. Ryzyka związane z paralotniarstwem są dostępne dla osób posiadających minimalnie 50 h nalotu.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jaki jest łączny nalot Wnioskodawcy (w godzinach)?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Prosimy wskazać typy paralotni, które Wnioskodawca wykorzystuje przy uprawianiu paralotniarstwa (EN-A, EN-B, EN-C, EN-D, EN-F, inne normy (LTF/DHV, AFNOR), tandem?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Prosimy podać nalot Wnioskodawcy na danym typie paralotni.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Prosimy podać nalot ogólny i na typie w ciągu ostatnich 12 miesięcy Wnioskodawcy.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

Prosimy oszacować ilość planowanych lotów w przeciągu następnych 12 miesięcy.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Czy Wnioskodawca kiedykolwiek miał wypadek lub doznał kontuzji związanej uprawianiem paralotniarstwa? Jeśli tak, prosimy podać szczegóły ze wskazaniem dat wypadków, zakresu obrażeń i przebiegu leczenia.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków