Participació ciutadana

On se situaria ideològicament si l'1 és l'extrema esquerra i el 10 l'extrema dreta
Respuesta requerida

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Posició Ideològica