Powered by

Návrh na umístění radaru nebo úsekového měření v obci

Vážená paní, Vážený pane,

na základě petice občanů, kteří požadují upravit a vyřešit nebezpečný úsek komunikace v části obce Padělák a na základě návrhu občanů na zpomalení projíždějících aut v této části obce umístěním měření rychlosti se na Vás obracíme s prosbou o vyplnění dotazníku, který je zveřejněn na webu obce.

Hlavní komunikace II/422 je v majetku SUS JMK a obce Šardice není investorem probíhající rekonstrukce. Dle sdělení zástupců investora nelze do předmětného úseku na Paděláku umístit nový přechod pro chodce, případně místo pro přecházení.

Řešením se nabízí umístit stacionární radar či úsekové měření rychlosti, tím zpomalit nezodpovědné řidiče, ale mohou tím vyvstat problémy pro naše občany.

Proběhlo již jednání ne MěÚ Kyjov a pořízení radarů není levná záležitost, navíc finanční prostředky z vybraných pokut by z velké části nešly do našeho rozpočtu.

Vyplněný dotazník můžete odevzdat na Obecním úřadě nebo vyplnit on-line na: https://www.sardice.cz/obecni-urad/dotazniky/ do 31. 8. 2021.

Vyplnění dotazníku je zcela anonymní a nezabere víc jak 5 minut.

Děkujeme za vyplnění.

Spustit dotazník