Pracovné stretnutie členov Národnej siete MAS SR z Prešovského a Košického kraja

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník