Interní komunikace, spokojenost interního zákazníka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

každý z nás se denně setkává s různými formami interní komunikace. Ta je základem pro budování a rozvíjení vzájemných vztahů, spolupráce a koordinace prací při plánování a realizaci úkolů napříč pracovišti. To, jak je zajištěna a jak se na ní podílíme, je věcí každého z nás.

Touto cestou Vás za odbor komunikace (OK), odbor systému managementu organizace (OSMO), odbor veřejných zakázek (OVZ) a odbor nakupování (ONA) žádáme o poskytnutí zpětné vazby k interní komunikaci a spokojenosti se vzájemnou spoluprací s našimi odbory. Otázky za daný odbor poznáte podle použité zkratky na začátku otázky, případně se jedná o otázku společnou.

Děkujeme, že se zapojíte a pomůžete nám získat odezvu na naši práci.

Spustit dotazník teď