We hebben jullie hulp nodig!

Beste leerkracht,

Wij worden regelmatig gevraagd lesmaterialen te ontwikkelen rond duurzaamheid. Met deze enquête proberen wij inzicht te krijgen wat er leeft onder de leerlingen.

Er zijn grote uitdagingen in de wereld die opgelost moeten worden. Dit zijn problemen waarvan volwassenen soms ook niet weten wat ze ermee aan moeten. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen meedenken om deze problemen op te lossen. Kinderen zien namelijk vaak oplossingen die volwassenen niet zien.

Wij vragen u om deze vragenlijst met uw klas in te vullen. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 10 minuten.

1 In welke klas zitten jullie?
Vereist antwoord

2 Hoeveel kinderen zitten er in jullie klas?
Vereist antwoord

20 tekens resterend

3 Hieronder staat een aantal grote uitdagingen uit de wereld beschreven. Lees de uitdagingen door. Kies 3 uitdagingen die volgens jullie over de hele wereld moeten worden opgelost.
Vereist antwoord

4 We hebben een aantal grote uitdagingen in de wereld. Maar ook in Nederland zijn er problemen die opgelost moeten worden. Kies 3 uitdagingen uit waarvan jullie vinden dat die in Nederland moeten worden opgelost.
Vereist antwoord

5 Welk probleem in Nederland is volgens jullie het grootst en moet zo snel mogelijk worden opgelost?
Vereist antwoord

6 Waarom is er volgens jullie geen oplossing voor dit probleem? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

7 Welke groep mensen in Nederland heeft het meest last van dit probleem?
Vereist antwoord

8 Leg jullie antwoord uit.
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

9 Wie zijn er nodig om dit probleem op te lossen? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

10 Leg jullie antwoord uit.
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

11 Wat zouden jullie zelf kunnen doen om dit probleem op te lossen? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

12 Leg jullie antwoord uit.
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

13 Noem een concreet voorbeeld van wat jullie morgen zouden kunnen doen bij één van jullie antwoorden bij vraag 11. Morgen gaan wij...
Vereist antwoord

1500 tekens resterend

14 Wat zou ervoor kunnen zorgen dat jullie dit ook echt gaat doen? (Er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

15 Leg jullie antwoord uit.
Vereist antwoord

1500 tekens resterend