Šikana a kyberšikana v sociálnom prostredí

Vážený respondent,

dovoľte, aby som sa vám touto cestou stručne predstavil. Som študentom 5. ročníka na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., v Bratislave, konkrétne na detašovanom pracovisku Sv. Pátra Pia v Piešťanoch. V rámci svojej diplomovej práce realizujem dotazníkový prieskum zameraný na šikanu a kyberšikanu v sociálnom prostredí, konkrétne na základných školách v Trnavskom kraji.

Chcel by som vás požiadať o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka, ktorého výsledky budú slúžiť ako podkladový materiál k vypracovaniu záverečnej práce. Vami zvolenú odpoveď na jednotlivé otázky, prosím, vyznačte krížikom. Pri otvorených otázkach, prosím, o písomné doplnenie Vašej odpovede.

Vopred ďakujem za ochotu a čas venovaný vyplneniu tohto dotazníka.

Spustiť dotazník