.

Enquête over de klas of zichzelf voor leerlingen in groep 5

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Voel je je veilig op school?

Beantwoord met hoe vaak je je veilig voelt op school.
2

Hoe vaak help je anderen in de klas?

Geef aan hoe vaak je anderen helpt in de klas.
3

Hoe vaak wordt er naar jou geluisterd door klasgenoten?

Kies hoe vaak je het gevoel hebt dat klasgenoten naar je luisteren.
4

Hoe goed ken je je klasgenoten?

Beantwoord met hoe goed je je klasgenoten kent.
5

Heb je de neiging anderen te pesten?

Vul in of je de neiging hebt om anderen te pesten.
6

Wat zou je doen als je ziet dat een klasgenoot gepest wordt?

Beschrijf wat je zou doen in deze situatie.
7

Wie is volgens jou de populairste leerling in de klas?

Geef de naam van de leerling die volgens jou het populairst is in de klas.
8

Waar voel jij je het minst veilig op school?

Noteer de locatie waar jij je het minst veilig voelt op school.
9

Hoe ervaar je de sfeer in de klas?

Beschrijf hoe jij de sfeer in de klas ervaart.
10

Heb je ooit iets meegemaakt waarbij je hulp nodig had maar niemand beschikbaar was?

Geef een voorbeeld van een situatie waarin je hulp nodig had maar niemand beschikbaar was om te helpen.