.

Vitaliteit werknemers Lomans

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen. 

Beveiligd
Enquête vitaliteit werknemers Lomans
1

Hoe lang bent u in dienst bij Lomans?

Kies één of meer antwoorden
2

Wat is uw geslacht?

3

Wat is uw leeftijd?

Kies één of meer antwoorden
4

Bent u ervan op de hoogte dat Lomans geen specifiek beleid heeft gericht op sport en bewegen?

5

Vindt u dat Lomans voldoende doet om haar werknemers gezond en vitaal te houden?

Antwoord met ja of nee en een toelichting.
6

Welke van de onderstaande voorstellen van uw werkgever, die met gezondheid en vitaliteit te maken hebben, spreekt u aan?

Kies één of meer antwoorden
7

Van welke van de onderstaande voorstellen van uw werkgever zou u daadwerkelijk gebruik maken?

Kies één of meer antwoorden
8

Heeft u suggesties voor Lomans om hun werknemers vitaal en gezond te houden?