UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta rugby na wózkach

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Państwo, proszę o rzetelne wypełnienie ankiety, stanowi ona element badawczy pracy magisterskiej na temat: Rugby na wózkach jako forma aktywności fizycznej osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Zwracam się z prośbą o udzielenie szczerych odpowiedzi. Kwestionariusz ten jest anonimowy a informacje w nim uzyskane będą wykorzystane wyłącznie do celów naukowych, z zachowaniem pełnej poufności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Możliwa jest rezygnacja z badania na każdym jego etapie. Przystąpienie do badania ankietowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wypełnienie ankiety. Na pytania zawarte w kwestionariuszu proszę odpowiadać zakreślając znak X przy prawidłowej odpowiedzi lub napisać odpowiednią odpowiedź w miejscu kropek.

1 Płeć
Wymagana odpowiedź

2 Wiek
Wymagana odpowiedź

3 Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

4 Czy jest Pan/i aktywny/a zawodowo?
Wymagana odpowiedź

5 W wyniku czego stał/a się Pan/i osobą niepełnosprawną?
Wymagana odpowiedź

6 Jak długo jest Pan/i osobą niepełnosprawną?
Wymagana odpowiedź

7 Z jakich sposobów przemieszczania się korzysta Pan/i najczęściej?
Wymagana odpowiedź

8 Czy wcześniej uprawiał/a Pan/i jakiś rodzaj sportu?
Wymagana odpowiedź

9 Jak ocenia Pan/i poziom swojej samodzielności?
Wymagana odpowiedź

10 Czy granie w rugby na wózkach ma wpływ na Pana/i samodzielności?
Wymagana odpowiedź

11 Jaki był powód podjęcia gry w rugby na wózkach? Możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi
Wymagana odpowiedź

12 Od kogo dowiedział/a się Pan/i o sporcie dla osób niepełnosprawnych?
Wymagana odpowiedź

13 Jak często trenuje Pan/i w rugby na wózkach?
Wymagana odpowiedź

14 Jak ważne jest dla Pana/i rugby na wózkach?
Wymagana odpowiedź

15 Czy trenuje Pan/i samodzielnie (poza treningami)?
Wymagana odpowiedź

16 Ile czasu jednorazowo poświęca Pan/i na grę?
Wymagana odpowiedź

17 Od ilu lat gra Pan/i w rugby na wózkach?
Wymagana odpowiedź

18 Jakie płyną korzyści z uczestnictwa w graniu? Możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi
Wymagana odpowiedź

19 Czy uprawia Pan/i inny rodzaj aktywności fizycznej niż rugby na wózkach?
Wymagana odpowiedź

20 Jak ocenia Pan/i swoją aktywność fizyczną w stosunku do osób o podobnej niepełnosprawności?
Wymagana odpowiedź

21 Czy zmieniła się Pana/i jakość życia?
Wymagana odpowiedź