.

Zorg in beweging


Beste collega's, mijn naam is Loubna Mbarki en sinds februari (2024) werk ik als leerling op jullie afdeling. Ik zit in het derde jaar van de hbo-verpleegkunde opleiding. De komende periode wil ik met jullie werken aan een verbeterplan met als onderwerp 'het verpleegkundig proces'. Hiervoor heb ik jullie input nodig en vraag ik om deze korte enquete in te vullen. Het kost je 5 minuten tijd om de enquete volledig in te vullen. 

Beveiligd
1

Wat is uw functie?

2

In hoeverre betrekt u de patiënten bij het verpleegkundig proces?

Kies één of meer antwoorden
3

Waarom betrekt u de patient wel/niet in het verpleegkundig proces?

4

Wat denkt u dat de oorzaak kan zijn van het niet betrekken van de patiënt in het verpleegkundig proces?

Kies één of meer antwoorden
5

Waar bestaat het verpleegkundig proces uit?

6

Indien uw antwoord op de vorige vraag 'overig' was, dan kunt u, uw antwoord hier toelichten?

7

Wat is volgens u het belangrijkst in het verpleegkundig proces?

Kies één of meer antwoorden
8

Het verpleegkundig proces richt zich op het behandelen van medische aandoeningen van de patiënt?

Kies één of meer antwoorden