Powered by

Ledenenquête overgangscao 2024

Omdat we in de vorige onderhandelingen al een loonstijging voor 2024 zijn overeengekomen, richten we ons voor deze overgangscao op concrete acties om het ziekteverzuim terug te dringen, de instroom van nieuwe medewerkers (onder meer via Poort 5) te verhogen, een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en het optimaal inzetten van bestaand talent. Dat hebben BK en BMK ook zo verwoord in de gezamenlijke inzetbrief voor de onderhandelingen voor deze overgangscao. De overgangscao gaat op 1 juli 2024 in en eindigt op 31 december 2024. Deze cao is een tussenstap in de transitie naar de zogenoemde cao van de toekomst die op 1 januari 2025 moet ingaan, waar op de achtergrond aan wordt gewerkt.

 

Zoals in de inzetbrieven van FNV en CNV te lezen is, hebben de vakbonden echter toch een looneis neergelegd. Uiteraard blijven wij inzetten op de punten zoals verwoord in de inzetbrief van BK en BMK, maar omdat het risico bestaat dat de gesprekken op dit punt vastlopen, willen we toch peilen wat de eventuele loonruimte is voor de tweede helft van 2024. We doen daarom een korte uitvraag onder de leden en willen jullie vragen om deze enquête vóór 21 februari 2024 12.00 uur in te vullen. De enquête bestaat uit drie vragen.

 

Op basis van de resultaten van de enquête stelt de Adviesraad Arbeidszaken een advies op richting het bestuur. Het bestuur beslist op basis daarvan uiteindelijk of het mandaat voor de onderhandelingen van deze overgangscao wordt afgegeven.

Enquête starten