.

Qrabbl

Beste collega,

 

OBSH heeft het afgelopen jaar ervoor gekozen om de scholen wat extra vervangmogelijkheden te bieden in de maanden waar het ziekteverzuim vaak wat hoger is. In de periode november-maart heeft OBSH hiervoor 3 fte extra ingekocht bij Qrabbl. De Qrabblaars kregen o.b.v. expertise en flexibiliteit ieder 2 stamscholen toegewezen, elke school voor een periode van 1,5 maand.

We zijn erg benieuwd hoe jullie dit hebben ervaren en willen jullie daarom een paar vragen stellen. Het zou erg fijn zijn als jullie max. 5 minuten de tijd nemen om deze vragenlijst in te vullen, zodat wij de antwoorden en opgedane ervaring mee kunnen nemen voor volgend schooljaar.

Beveiligd
Ervaring inzet Qrabblaar
1

Naam:

2

School:

3

Ik heb in de periode nov-maart direct of indirect ervaring gehad met de inzet van een Qrabblaar op onze school:

Kies één antwoord
4

De Qrabblaar was van toegevoegde waarde voor de school en leerlingen.

1 ster = helemaal niet mee eens, 5 sterren = helemaal mee eens
5

De Qrabblaar was een fijne vervanger voor mijn groep, de kinderen waren enthousiast.

1 ster = helemaal niet mee eens, 5 sterren = helemaal mee eens
6

De Qrabblaar had voldoende leerstof en wist de kinderen een dagdeel goed te inspireren.

1 ster = helemaal niet mee eens, 5 sterren = helemaal mee eens
7

De Qrabblaar is ingezet in meerdere groepen om een zieke medewerker te vervangen. Dit was goed georganiseerd.

1 ster = helemaal niet mee eens, 5 sterren = helemaal mee eens
8

De inzet van de Qrabblaar heeft mij ruimte gegeven om andere taken te doen, m.n. op dagen waar geen ziektevervanging nodig was.

1 ster = helemaal niet mee eens, 5 sterren = helemaal mee eens
9

De Inzet van een Qrabblaar vraagt om flexibiliteit en creativiteit. Het heeft mij ook aangezet om met een andere mindset te kijken naar de organisatie.

1 ster = helemaal niet mee eens, 5 sterren = helemaal mee eens
10

Ik was vooraf goed geïnformeerd over de inzet, het doel en de mogelijkheden van de Qrabblaars.

1 ster = helemaal niet mee eens, 5 sterren = helemaal mee eens
11

Ik zou volgend jaar weer gebruik willen maken van een Qrabblaar op onze school.

1 ster = helemaal niet mee eens, 5 sterren = helemaal mee eens
12

Wil je een korte toelichting geven op een van de vragen of heb je verder nog aanvullende opmerkingen: