.

Onderzoek over veiligheid van buurt Mammoet

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Onderzoek over de buurt Mammoet
1

Wat is uw leeftijd?

Kies één of meer antwoorden
2

Wat is uw geslacht?

Kies één of meer antwoorden
3

Hoe veilig voelt u zich in deze buurt?

Kies één of meer antwoorden
4

Hoelang woont u al in deze buurt?

Kies één of meer antwoorden
5

Hoe veilig voelt u zich s'nachts of s' avonds in uw buurt?

Kies één of meer antwoorden
6

Hoe vaak voelt u zich in de afgelopen 12 maanden onveilig in uw buurt?

Kies één of meer antwoorden
7

Heeft u in de afgelopen 12 maanden incidenten meegemaakt die uw gevoel van veiligheid hebben beïnvloed, Zo ja wat heeft u meegemaakt?

8

Hoe vaak ziet u politie of buurtoezicht in uw buurt?

Kies één of meer antwoorden
9

Hoe zou u de samenhorigheid in uw buurt beschrijven?

Kies één of meer antwoorden