.

Hodnotenie velenia 701.CVD

Dobrý deň vážené kolegyne a kolegovia.

Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Komunikácia
1

Ako by ste ohodnotili kvalitu komunikácie medzi Vami a veliteľom?

Odpovedajú všetci
Komunikácia
2

Ako by ste ohodnotili kvalitu komunikácie medzi vami a náčelníkmi odborov?

Odpovedajú všetci okrem náčelníkov odborov
Komunikácia
3

Ako by ste ohodnotili kvalitu komunikácie medzi vami a náčelníkmi oddelení?

Odpovedajú všetci okrem náčelníkov oddelení
Komunikácia
4

Ste spokojný so štýlom vedenia a manažérskym prístupom z úrovne veliteľa?

Odpovedajú všetci
Komunikácia
5

Ste spokojný so štýlom vedenia a manažérskym prístupom z úrovne náčelníkov odborov?

Odpovedajú všetci okrem náčelníkov odborov
Komunikácia
6

Ste spokojný so štýlom vedenia a manažérskym prístupom z úrovne náčelníkov oddelení?

Odpovedajú všetci okrem náčelníkov oddelení
Komunikácia