Náhle brušné príhody v urgentnej zdravotnej starostlivosti

Dobrý deň, volám sa Sophia Šimková, som študentkou druhého ročníka, odbor urgentná zdravotná starostlivosť. Chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka, ktorý je určený pre záchranárov na tému: „Náhle brušné príhody v urgentnej zdravotnej starostlivosti“. Získané informácie budú prínosom k písaniu mojej bakalárskej práce. 


Spustiť dotazník