TRANSPOZICE EPBD

Milí členové, v souvislosti s připravovanou transpozicí směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) bychom rádi za sektor obchodu získali základní přehled naší výchozí situace a zmapovali aktuální stav fondu budov a připravenost na elektromobilitu včetně výhledu pro nejbližší roky. Za tímto účelem jsme připravili krátký dotazník a dovolujeme si požádat vás o jeho vyplnění. Takto získaná data budou následně agregována a prezentována vždy za SOCR jako celek. 

Deadline pro vyplnění dotazníku je 26. 7. 2024.

Spustit dotazník teď