.

Diagnoza problemów społecznych na terenie Powiatu Polickiego

Szanowni Państwo,

trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Polickiego na lata 2025-2030. Strategia jest dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszego Powiatu na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o warunkach życia w Powiecie Polickim. W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Powiatu Polickiego i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na tym obszarze.

Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu.


Zabezpieczony
1

Płeć:

Wybierz jedną odpowiedź
2

Wiek:

Wybierz jedną odpowiedź
3

Miejsce zamieszkania:

Wybierz jedną odpowiedź
4

Gmina:

Wybierz jedną odpowiedź
5

Wykształcenie:

Wybierz jedną odpowiedź
6

Stan rodzinny

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
7

Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

Wybierz jedną odpowiedź
8

Czy jest w Pana/Pani rodzinie osoba z niepełnosprawnością?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Jakie jest Pana/Pani źródło utrzymania?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Czy jest Pan/Pani osobą bezrobotną?

Wybierz jedną odpowiedź
11

Czy korzystał/a Pan/Pani z usług Powiatowego Urzędu Pracy w ciągu ostatnich 24 miesięcy?

Wybierz jedną odpowiedź
12

Jakie problemy w Pana/Pani opinii najczęściej dotykają mieszkańców Pana/Pani gminy (wybierz co najwyżej 3 opcje)?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
13

Która grupa społeczna Pana/Pani zdaniem jest zagrożona występowaniem problemów społecznych?

Wybierz jedną odpowiedź
14

Jakie zmiany w naszym powiecie pomogłyby w lepszym funkcjonowaniu osobom starszym/seniorom?

15

Jakie zmiany w naszym powiecie pomogłyby w lepszym funkcjonowaniu osobom z niepełnosprawnościami?

16

Jakie zmiany w naszym powiecie pomogłyby w lepszym funkcjonowaniu dzieciom i młodzieży, szczególnie tej niedostosowanej społecznie?

17

Jakie zmiany w naszym powiecie pomogłyby w lepszym funkcjonowaniu rodziny?

18

Jakie instytucje/organizacje działające na terenie powiatu polickiego zna Pan/Pani?

19

Czy korzystał Pan/Pani ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach?

Wybierz jedną odpowiedź
20

Jeśli korzystał Pan/Pani ze wsparcia oferowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Policach, jeśli tak to z jakiego?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
21

Z jakich źródeł informacji dotyczących ofert/form wsparcia dla mieszkańców powiatu polickiego oferowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Pan/Pani korzysta?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi