Analgetiká - "lentilky" 21. storočia

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Dotazník je určený pre študentov vo veku od 15-19 rokov. 

Je anonymný, prosím Vás, odpovedajte pravdivo.

Spustiť dotazník