Dotazník pre hodnotenie efektivity manažérov (verzia pre manažérov)

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Tento dotazník je súčasťou výskumu diplomovej práce zameraného na identifikáciu a analýzu požiadaviek na manažérov. Vaše odpovede nám pomôžu navrhnúť stratégie na rozvoj a zvýšenie efektívnosti manažérov v dynamicky sa meniacom prostredí. Dotazník je anonymný a jeho vyplnenie vám zaberie približne 10 minút. Ďakujeme vám za váš čas a ochotu prispieť k tomuto výskumu. 

Spustiť dotazník