Utvrdzovanie pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám u žiakov v primárnom vzdelávaní

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník