Evaluatieformulier Jop Bruggers

Ik zou graag feedback ontvangen over mijn prestaties tijdens mijn afstudeerstage. Om mijn professionele ontwikkeling te verbeteren, heb ik acht specifieke vragen opgesteld. Deze vragen richten zich op verschillende aspecten van mijn stage, zoals communicatie, samenwerking, initiatief en probleemoplossend vermogen. Bij elke vraag wordt eerst gevraagd om een beoordeling ("Zeer goed, Goed, Neutraal, Slecht, Zeer slecht") te geven, waarna je jouw antwoord kunt toelichten.

Enquête starten