.

Dotazník na zistenie úrovne stresu

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako často sa cítite pod tlakom?

Vyberte jednu z možností, ktorá najlepšie opisuje vaše pocity.
2

Posúďte svoju aktuálnu úroveň stresu na stupnici od 1 do 10.

Vyhodnotenie by malo byť založené na vašich momentálnych pocitoch na stupnici od 1 (žiadny stres) po 10 (extrémny stres).
3

Aké faktory vás najviac stresujú?

Popíšte, čo konkrétne má vplyv na váš stres. Táto odpoveď by mala byť čo najpresnejšia.
4

Ktoré aktivity vás relaxujú a pomáhajú zmierniť stres?

Uveďte aktivity, ktoré vám prinášajú pokoj a zmierňujú váš stres.
5

Máte nejaké zvláštne návyky, ktoré sa prejavujú v čase stresu?

Popíšte, aké zvyky sa u vás objavujú, keď ste pod veľkým stresom.
6

Ako sa snažíte zvládať stres vo Vašom každodennom živote?

Popíšte spôsoby, ktoré používate na boj proti stresu.
7

Máte skúsenosť s technikou meditácie alebo hlbokého dýchania?

Povedzte nám, či ste už vyskúšali meditáciu alebo hlboké dýchanie na zmiernenie stresu.
8

Aké prostriedky využívate na zmiernenie stresu vo vašom pracovnom prostredí?

Popíšte, aké metódy či aktivity využívate na zmiernenie stresu práve pri práci.
9

Máte vyhradený čas na relaxáciu a regeneráciu po pracovnom dni?

Povedzte nám, ako trávite čas po práci na obnovenie energie a oddych.
10

Ako často si doprajete čas pre seba a self-care aktivity?

Povedzte nám, ako často sa venujete starostlivosti o seba a svoje telo.