Pracovná spokojnosť sestier

Vážená respondentka, vážený respondent, obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie pracovnej spokojnosti sestier pracujúcich na Slovensku. 

Spustiť dotazník