FITHUB FITNESS CENTRUM ČACHTICE – Dotazník spokojnosti zákazníkov

Venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie tohoto dotazníka. Vďaka nemu budeme môcť naše služby udržovať stále kvalitné a snažiť sa vyhovieť vašim požiadavkám.

Ďakujeme Vám za vašu ochotu a čas strávený pri vyplňovaní tohoto dotazníku.

Aké je vaše pohlavie?
Povinná odpoveď

Do ktorej vekovej kategórie patríte?
Povinná odpoveď

Kde ste sa o našom fitness centre dozvedeli?
Povinná odpoveď

Vyberte jednu možnosť:

Ako často navštevujete naše fitness centrum?
Povinná odpoveď

Ako hodnotíte personál fitness centra za barom/recepciou?
Povinná odpoveď

Aké služby vám poskytol personál za barom/recepciou?
Povinná odpoveď

Vyberte jednu alebo viacej odpovedí

Ako ste celkovo spokojný s naším fitness centrom?
Povinná odpoveď

1 = najhoršie, 5 = nejlepšie

0/5

Ako by ste okomentovali vybavenie nášho fitness centra?
Povinná odpoveď

Vyberte jednu alebo viacej odpovedí

Ako celkovo hodnotíte naše fitness centrum?
Povinná odpoveď

1 - najhorší, 5 - najlepší

1
2
3
4
5
Odbornosť personálu
Vybavenosť
Ochota personálu
Čistota
Dostupnosť, parkovanie
Prostredie

Aká je naša kvalita služieb v porovnaní s konkurenciou?
Povinná odpoveď

Ako hodnotíte ponuku služieb nášho fitness centra?
Povinná odpoveď

Ako hodnotíte ponuku produktov na bare nášho fitness centra?
Povinná odpoveď

Ktoré poschodia fitness centra ste využili alebo využívate na cvičenie?
Povinná odpoveď

Vyberte jednu odpoveď

Akú službu ste vo fitness centre využili?
Povinná odpoveď

Vyberte jednu alebo viac odpovedí

Aký druh vstupu ste využili alebo využívate v našom fitness centre?
Povinná odpoveď

Vyberte jednu alebo viac odpovedí

Ako hodnotíte ceny nášho fitness centra?
Povinná odpoveď

1 - najhoršie , 5 - najlepšie

0/5

Sú ceny našich služieb/produktov prijateľnejšie v porovnaní s konkurenciou?
Povinná odpoveď

Využili ste služby osobného trénera
Povinná odpoveď

Ako by ste charakterizovali svojho osobného trénera?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí (pokiaľ ste služby osobného trénera nevyužil/a, túto otázku preskočte)

Odporučili by ste naše fitness centrum svojim známym?
Povinná odpoveď

Aké celkové hodnotenie by ste dali nášmu fitness centru?
Povinná odpoveď

Možnosti odpovedajú známkovaniu v škole.

Je niečo, čo by ste v našom fitness centre zmenili?

Napíšte jedno alebo viac slov

Ostáva 250 znakov

Priestor pre vaše ďalšie pripomienky

Napíšte jedno alebo viac slov

Ostáva 250 znakov

Vaše meno a priezvisko

Nepovinné

Ostáva 50 znakov

Váš email

Nepovinné

Ostáva 50 znakov

Ďakujeme Vám za vyplnenie dotazníku.