.

Dotazník k bakalářské práci na téma: "Vliv vzdělání na motivaci a spokojenost státních úředníků"

Dobrý den, velmi bych ocenila, kdybyste mi mohli věnovat pár minut svého času a podpořit můj výzkum vyplněním následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Sekce 1: Demografické údaje Vyberte jednu odpověď
2

Jaký je Váš věk?

Sekce 1: Demografické údaje Vyberte jednu odpověď
3

Jak dlouho pracujete na současné pozici?

Sekce 1: Demografické údaje Vyberte jednu odpověď
4

Jaký je Váš pracovní úvazek?

Demografické údajee odpovědí Vyberte jednu odpověď
5

Jaký je Vaše pracovní zařazení na soudě?

Sekce 1: Demografické údaje Vyberte jednu odpověď
6

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Sekce 2: Vzdělání Vyberte jednu odpověď
7

Jak hodnotíte význam Vašeho vzdělání pro Vaši současnou pracovní pozici?

Sekce 2: Vzdělání Vyberte jednu odpověď
8

Cítíte, že Vaše vzdělání plně odpovídá požadavkům Vaší pracovní pozice?

Sekce 2: Vzdělání Vyberte jednu odpověď
9

Jak moc Vám Vaše vzdělání pomáhá při výkonu Vaší současné práce?

Sekce 2: Vzdělání Vyberte jednu odpověď
10

Uvažujete o dalším vzdělávání nebo získání vyšší kvalifikace?

Sekce 2: Vzdělání Vyberte jednu odpověď
11

Cítíte, že Vaše vzdělání ovlivňuje Vaši pracovní spokojenost?

Sekce 2: Vzdělání Vyberte jednu odpověď
12

Jste motivován/a k dalšímu vzdělávání v průběhu Vašeho zaměstnání?

Sekce 3: Motivace v zaměstnání Vyberte jednu odpověď
13

Pokud ano, co je hlavním důvodem Vaší motivace k dalšímu vzdělávání?

Sekce 3: Motivace v zaměstnání Můžete vybrat více odpovědí
14

Kdo Vás nejvíce motivuje k dalšímu vzdělávání?

Sekce 3: Motivace v zaměstnání Vyberte jednu odpověď
15

Podporuje Vás zaměstnavatel v dalším vzdělávání?

Sekce 3: Motivace v zaměstnání Vyberte jednu odpověď
16

Poskytuje Vám zaměstnavatel možnosti pro další vzdělávání?

Sekce 3: Motivace v zaměstnání Vyberte jednu odpověď
17

Máte možnost účastnit se vzdělávacích programů v rámci soudu?

Sekce 3: Motivace v zaměstnání Vyberte jednu odpověď
18

Máte možnost účastnit se vzdělávacích programů mimo soud (externí kurzy, Justiční akademie)?

Sekce 3: Motivace v zaměstnání Vyberte jednu odpověď
19

Jaký typ dalšího vzdělávání preferujete?

Sekce 3: Motivace v zaměstnání Vyberte jednu odpověď
20

Cítíte, že vzdělávání mimo práci (např. externí školení) je pro Vás důležité?

Sekce 3: Motivace v zaměstnání Vyberte jednu odpověď
21

Kolik času průměrně věnujete dalšímu vzdělávání / samostudiu za měsíc?

Sekce 3: Motivace v zaměstnání Vyberte jednu odpověď
22

Co by Vám pomohlo více se věnovat dalšímu vzdělávání?

Sekce 3: Motivace v zaměstnání Vyberte jednu odpověď
23

Jaké překážky Vám brání v dalším vzdělávání? (můžete vybrat více možností)

Sekce 3: Motivace v zaměstnání Vyberte jednu odpověď
24

Jak jste spokojen/a se svým současným finančním ohodnocením?

Sekce 4: Spokojenost a ocenění Vyberte jednu odpověď
25

Myslíte si, že Vaše finanční ohodnocení odpovídá vašemu vzdělání a kvalifikaci?

Sekce 4: Spokojenost a ocenění Vyberte jednu odpověď
26

Jak jste spokojen/a s kariérními možnostmi ve Vašem současném zaměstnání?

Sekce 4: Spokojenost a ocenění Vyberte jednu odpověď
27

Cítíte se ve své práci dostatečně oceněn/a?

Sekce 4: Spokojenost a ocenění Vyberte jednu odpověď
28

Cítíte, že jste profesně nedoceněn/a vzhledem k Vašemu vzdělání?

Sekce 4: Spokojenost a ocenění Vyberte jednu odpověď
29

Považujete možnost dalšího vzdělávání za klíčovou pro Vaši pracovní spokojenost?

Sekce 4: Spokojenost a ocenění Vyberte jednu odpověď
30

Jak hodnotíte pracovní prostředí na Vašem pracovišti?

Sekce 4: Spokojenost a ocenění Vyberte jednu odpověď
31

Jaký vliv má podle Vás vzdělání na Vaše šance na kariérní růst?

Sekce 4: Spokojenost a ocenění Vyberte jednu odpověď
32

Jaký je váš celkový pocit z Vaší pracovní pozice s ohledem na Vaše vzdělání?

Sekce 4: Spokojenost a ocenění Vyberte jednu odpověď
33

Máte nějaké další komentáře nebo poznámky týkající se vlivu vzdělání na vaši motivaci a spokojenost v práci?