Využívání podpůrných materiálů v hodinách cizího jazyka - žáci

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Tento průzkum je zcela anonymní.Odpovědi jsou čistě subjektivní a budou sloužit pouze jako podklady mé bakalářské práce. Všechny otázky se týkají pouze výuky cizích jazyků. Předem moc děkuji za Váš čas a pomoc.

Eliška Šiková

Spustit dotazník teď