.

Mateřská škola Buk, příspěvková organizace Průběh roku 2024/2025

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Průběh roku 2024/2025
1

Celodenních výletů by mělo být:

1-3, 4-6, 6-9
2

Divadel, koncertů a vzdělávacích programů by mělo být:

1-3, 4-6, 6-9
3

Přeprava autobusem na vzdělávací programy, divadla a koncerty:

1-3, 4-6, 6-9
4

Projektové dny, týdny:

1-3, 4-6, 6-9
5

Akce s rodiči:

1-3, 4-6, 6-9
6

Vánoční vystoupení by mělo být:

Jednotématické X Mnohotématické
7

Vystoupení ke Dni Matek

Jednotematické X Mnohotematické
Průběh roku 2024/2025
8

Jaké akce/projekty by jste chtěli v MŠ zrealizovat (co naplánovat):

např. Karneval, Dopravní projekt, Ponožková výzva, Rozloučení se školním rokem, Dýňová slavnost, Vánoční dílničky, Den s draky atd.
9

Čeho by jste se jako rodiče chtěli aktivně zúčastnit:

10

Náměty na akce, výlety, či projektové dny:

Pokud máte zajímavé povolání - beseda o povolání, či domluvení ukázky (policie, hasiči, lékaři) atd. Nápadům se meze nekladou :-)