Powered by

Anonymný dotazník Vplyv krízy COVID-19 na polygrafický priemysel

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník