Dotazník pro občany Kralic na Hané k zjištění úrovně informovanosti o nelegální skládce odpadů a opatření ochrany obyvatelstva.

Vážené respodentky, vážení respondenti,


jmenuji se Adéla Barbušinová a jsem studentkou 3. ročníku oboru Ochrana obyvatelstva a krizový management na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské technické univerzity v Ostravě. A JSEM PŘEDEVŠÍM I OBČANEM KRALIC NA HANÉ.


Obracím se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který poslouží nejen k mé bakalářské práci s názvem “Informování obyvatelstva v obci Kralice na Hané”, ale i k možnému zlepšení informovanosti a zvýšení povědomí o nelegální skládce v obci spolu se zapojením veřejnosti do této problematiky.


Dovoluji si Vás rovněž požádat o co nejpřesnější a nejpravdivější vyplnění tohoto dotazníku a zároveň, aby dotazník vyplnili pouze občané Kralic na Hané.


Dotazník je zcela anonymní a získané informace budou využity pro účely mé bakalářské práce. Vyplnění by Vám nemělo zabrat více než 8 minut. Jedinou podmínkou pro absolvování dotazníku je být občanem městyse Kralice na Hané.


Věřím, že Vaše spolupráce pomůže jak mně v mém studiu, tak přispěje i městysu Kralice na Hané.

Děkuji za Vaši ochotu a pomoc.

Barbušinová Adéla

Spustit dotazník teď