UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Krótkie studia "Automatyka i robotyka" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie planuje uruchomić od roku akademickiego 2018/2019 dwuletni tzw. krótki cykl kształcenia w ramach kierunku "Automatyka i robotyka", w którym 50% zajęć będzie realizowanych przez Uczelnię, a 50% u pracodawcy z branży motoryzacyjnej w formie odpłatnej praktyki zawodowej. Chcemy dowiedzieć się, czy byłaby Pani / byłby Pan zainteresowana/y udziałem w tego typu kształceniu i na jakich warunkach? Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Jaka jest Pana/Pani obecna sytuacja na rynku pracy i edukacji?
Wymagana odpowiedź

Dlaczego interesuje Pana/Panią dwuletni tzw. krótki cykl kształcenia?
Wymagana odpowiedź

Jakie wsparcie w ramach tzw. krótkiego cyklu kształcenia będzie Panu/Pani potrzebne?
Wymagana odpowiedź

Ile czasu może Pan/Pani poświęcić na praktykę zawodową w miesiącu?
Wymagana odpowiedź

Ile czasu może Pan/Pani poświęcić na zajęcia edukacyjne w miesiącu?
Wymagana odpowiedź

Pana/Pani obecne miejsce zamieszkania to:
Wymagana odpowiedź

W celach statystycznych prosimy o podanie płci:
Wymagana odpowiedź

W celach statystycznych prosimy o podanie wieku:
Wymagana odpowiedź