Dopad alkoholizmu na osobný život a organizmus

Dobrý deň,

ďakujem, že ste si našli pár minút na vyplnenie dotazníka, ktorý budem využívať pri tvorbe Stredoškolskej odbornej činnosti.

Tento dotazník je anonymný.

Spustiť dotazník