Denne spørreundersøkelsen er anonym. Vi ber om dine ærlige svar og oppriktige tilbakemelding, til fordel for forbedring av helse, miljø og sikkerhet for alle på X-ray Ungdomskulturhus. Vi ber deg svare «ja» eller «nei» etter hvert spørsmål. Sett et «kryss» (X) for dine svar i valg boksene på spørsmålene.


Start undersøkelsen nå
Personopplysningsvern | Det er enkelt og gratis å lage en undersøkelse | © Survio 2024 | Rapporter misbruk