Role sestry při darování krve

Vážení respondenti, 

jmenuji se Tereza Gabašová a jsem studentkou třetího ročníku bakalářského studia na Vysoké škole polytechnické Jihlava, obor Všeobecná sestra. Název bakalářské práce je Role sestry při darování krve. Výzkumná část je zvolena formou dotazníkového šetření, dotazník je určen pro všechny sestry pracující na hematologicko – transfuzním oddělení. Cílem bakalářské práce je objasnit roli sestry při darování krve. Tímto bych Vás ráda poprosila o vyplnění anonymního dotazníku, výsledky budou použity pouze pro výzkum závěrečné práce.


Děkuji za Váš čas při vyplňování tohoto dotazníku. 

Spustit dotazník teď