.

Dotazník o sociokultúrnom kontexte vývinu teenagerov

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako vnímaš prostredie svojej školy?

Vyber jednu z možností.
2

Ako hodnotíš dôležitosť priateľstva vo svojom živote?

Ohodnoť od 1 do 10, kde 1 znamená veľmi málo dôležité a 10 znamená veľmi dôležité.
3

Aké máš predstavy o svojej budúcnosti?

Napíš svoje odpovede do textového poľa.
4

Koľko času denne tráviš na internete?

Vyber jednu z možností.
5

Ako internet ovplyvňuje tvoj každodenný život?

Vyber jednu z možností.
6

S kým najradšej komunikuješ cez internet?

Vyber jednu z možností.
7

Môžeš si predstaviť život bez internetu?

Vyber jednu z možností.
8

Aké je tvoje obľúbené používané sociálne médium?

Napíš názov sociálneho média do textového poľa.
9

Máš obavy ohľadom svojej digitálnej stopy online?

Vyber jednu z možností.
10

Aké je tvoje stanovisko k online vzdelávaniu?

Vyber jednu z možností.