Dotazník k aktualizaci rozvojového plánu obce Bělušice

Vážení spoluobčané,

velice nám záleží na vaší spokojenosti a názoru. Zároveň obec Bělušice v současné době připravuje aktualizaci rozvojového plánu obce Bělušice v období 2020 - 2027. Rozvojový plán je důležitým dokumentem pro rozhodování o dalším rozvoji obce. Jeho součástí jsou i konkrétní projekty a investiční akce, jejichž realizaci bude obec upřednostňovat. Důležitým faktorem pro rozvoj obce je i názor obyvatel, kteří dokáží nejlépe identifikovat potřeby a požadavky na spokojený život v naší obci. Proto bychom Vás chtěli požádat o spolupráci při vyplnění dotazníku, který bude důležitým podkladem pro aktualizaci rozvojového plánu.


Děkuji!

Ing. Hana Tóthová

místostarostka obce Bělušice

Spustit dotazník teď