Dotazník poľnohospodári

Vážená pani, vážený pán,

Dovoľte nám obrátiť sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý slúži na analýzu zisťovania záujmu o plánované školenia Odboru horizontálnych princípov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Dotazník je anonymný, všetky Vami poskytnuté údaje využijeme iba k spracovaniu podkladov k predmetným školenia. V jednotlivých otázkach vždy zaškrtnite variantu, ktorá najviac vystihuje Vašu odpoveď.

Za Vašu ochotu a čas strávený pri vyplňovaní dotazníka vopred ďakujeme. 

Spustiť dotazník