Meranie spokojnosti zákazníka spoločnosti XINTEX Slovakia, s.r.o.

Rád by som Vás požiadal o pomoc pri zlepšovaní našej práce. Položím Vám len 6 krátkych otázok o spokojnosti. Súhlasíte?

Spustiť dotazník