prieskum trhu

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Pri väčšej časti otázok v dotazníku stačí len zakliknúť odpoveď. 

Spustiť dotazník